Mural Karola Namysłowskiego

mural Karol Namyslowski 01 03 2023 7869 | GALERIA | W ramach współpracy Dobre Praktyki w zakresie Turystyki w czterech gminach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska: Nielisz, Stary Zamość, Skierbieszów i Sułów powstały murale. Przedstawiają one najciekawsze wydarzenia historyczne, kulturalne bądź atrakcje przyrodnicze wyróżniające te miejsca spośród innych na mapie Polski.

Projekt jest realizowany z trzema innym lokalnymi grupami działania z województwa lubelskiego: LGD Dolina Giełczwi, LGD Poleska Dolina Bugu i LGD Promenada S 12. Jest on realizowany w ramach projektu współpracy z poddziałania 19.3 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętej PROW na lata 2014-2020.

Taki mural powstał na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu na ścianie frontowej. Przedstawia on postać Karola Namysłowskiego- kompozytora, dyrygenta i założyciela najstarszej polskiej orkiestry symfonicznej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content