Młodzież zapobiega pożarom – Turniej pożarniczy

2019 02 28 turniej pozarniczy 3592 | GALERIA | 28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyły się eliminacje gminne 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” Jego organizatorami jak co roku są Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komenda Miejska PSP w Zamościu.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, oraz pozyskanie wiedzy na temat techniki pożarniczej. Ponadto udział w tym turnieju przybliża młodzieży realizację marzeń bycia strażakiem.
W eliminacjach gminnych wzięło udział 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Gimnazjum w Starym Zamościu, którzy zostali wyłonieni z pośród ok. 50 uczestników w eliminacjach szkolnych. Jak zwykle mieli oni do rozwiązania test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
 W pierwszej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa) I miejsce zajął Karol Pieczykolan (14/20 pkt). II miejsce Łukasz Burcon (12/20 pkt), III miejsce Marcin Rękas (11/20 pkt)
W drugiej kategorii wiekowej (gimnazjum) I miejsce zajęła Gabriela Chlebowska (16/20 pkt). II miejsce Wiktoria Tchórz (10/20 pkt), III miejsce Krystian Kwaśniuk (8/20 pkt)
Laureaci z pierwszych miejsc obu kategorii będą reprezentować naszą gminę na turnieju szczebla powiatowego w Zamościu.
Wszyscy uczestnicy turnieju i opiekun merytoryczny pani Anna Pieczykolan otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego i wręczone wspólnie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP Wacławem Mrozem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content