Miejsca pamięci

miejsca pameci 08 11 2018 1920 | GALERIA | Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie podjęła inicjatywę o objęciu patronatem miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Stary Zamość. Działania te zostały wpisane do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Do tych działań włączyły się także Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.

Pierwszym działaniem jakie podjęto było sfotografowanie tych miejsc, czego rezultatem jest wystawa fotograficzna. Zdjęcia wykonał Krzysztof Kosmala, a wystawę zorganizował GOK Stary Zamość.

Przed zbliżającym się Świętem Niepodległości delegacja Rady Rodziców i uczniów pod kierunkiem pedagoga szkolnego w czwartek 8 listopada 2018 roku udali się do tych miejsc w celu uporządkowania, zapalenia zniczy i udekorowania biało-czerwonymi wstęgami.

Miejsca które odwiedzili to: cmentarze z okresu I wojny światowej w Krasnem, Wierzbie i Lesie Pańska Dolina, pomniki i krzyże z pamiątkowymi tablicami w Udryczach, Wisłowcu, Majdanie Sitanieckim, Wierzbie i Starym Zamościu, kwaterę żołnierską na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu.

Dalsze działania związane z opieką nad tymi miejscami będą trwały przez cały rok szkolny.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content