Między osnową a wątkiem „Koło kultury 2020-2021”

warsztaty 2021 12 04 2819 | GALERIA | W sobotę 4 grudnia 2021 roku odbył się ostatnie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Magdalena Sielicka z Nieledwi, wraz z córka Elżbietą i wnuczką Kają, a dotyczyły one tkactwa. Pani Magdalena na początku spotkania przedstawiła bardzo ciekawą i mało znaną historię tkactwa na Kresach Wschodnich II RP, oraz w powiecie hrubieszowskim. Jest ona autorką książki pt. „Historia Kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa”. Poruszona jest w niej także historia tkactwa na tych terenach w czasie PRL, kiedy to osoby zajmujące się tkactwem były z tego powodu prześladowane.

Następnie prowadząca przybliżyła podstawy tkactwa. Każda tkanina składa się z przeplecionych ze sobą wzajemnie prostopadłych nitek przędzy zwanych wątkiem i osnową. Wątek jest ułożony poprzecznie do brzegów tkaniny, a osnowa biegnie równolegle do jej brzegów. Zaprezentowała także przykłady różnych form tkactwa takich jak kilimy i gobeliny i wyjaśniła czym one się różnią. Kilim jest tkaniną dekoracyjną wykonaną wełnianym wątkiem na osnowie wełnianej lub innej i jest dwustronny. Gobelin natomiast jest jednostronną tkaniną o różnorodnej dekoracji, służącą do dekoracji ścian.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna warsztatów. Panie nabywały umiejętności tkania na krosnach. Jest to technika wymagająca skupienia i cierpliwości, ale jednocześnie relaksująca.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content