Małżeński Jubileusz

jub 11 02 2023 4 | GALERIA | Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par spośród 15 którym przyznane zostały przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w sobotę 11 lutego 2023 roku. Najpierw w kościele parafialnym w Starym Zamościu, gdzie w ich intencji została odprawiona przez ks. dziekana Mirosława Sawkę Msza Święta. Zwracając się do Jubilatów ks. dziekan powiedział między innymi „Wiele lat temu przyszliście przed Chrystusowy ołtarz przynosząc swoją miłość. Dzisiaj przynosicie radość życia. Stajecie tutaj ze swoimi dziećmi i wnukami, by zawierzyć Panu Bogu życie swoje i swoich rodzin. Podczas tej Mszy wypraszacie łaski dla siebie i swoich najbliższych”

Następni Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami udali się do GOK Stary Zamość, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Otrzymali Oni z rąk pani Teresy Hałas Posła na Sejm RP, Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego i kierownika USC Dominiki Brzozowskiej medale, pamiątkowe dyplomy, oraz kwiaty. Pamiątkowe dyplomy wręczył także ks. dziekan Mirosław Sawka. W imieniu Starosty Zamojskiego dyplomy i kwiaty wręczyła pani Joanna Mazurek.

Otrzymały je następujące pary małżeńskie: Krystyna i Józef Goździuk, Urszula i Ryszard Kardasz ,Danuta i Adam Kobylarz, Zofia i Marian Kołodziej, Krystyna i Leszek z Mazurek, Grażyna i Ryszard Nogas, Irena i Zdzisław Oseła, Barbara i Kazimierz Pieczykolan, Lucyna i Stanisław Płatek, Krystyna i Jan Skowron, Zenona i Eugeniusz Torbińscy i Danuta i Janusz Waśko.

Wznosząc toast symboliczną lampką szampana za zdrowie i pomyślność Jubilatów Wójt Gminy złożył życzenia „życzę Państwu długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, zarówno tych, które stawiacie sobie obecnie jak i tych które postawiliście sobie przed wielu laty wstępując na wspólną drogę życia”

Po odśpiewaniu sto lat w dalszej części obchodów Jubilaci wraz z rodzinami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wspólną zabawę przy muzyce zespołu Megical.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content