Mały Miś w świecie wielkiej literatury

biesiada patryiotyczna 2018 08 11 1791 | GALERIA |

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 

Od września tego roku uczniowie trzech oddziałów przedszkolnych i dwóch oddziałów zerowych wraz ze swoimi wychowawczyniami przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, poprzez między innymi współpracę z innymi szkołami, oraz bibliotekami szkolnymi i publicznymi.

Przez cały rok szkolny 2018/2019 zostanie podjętych sześć zadań: Mały Miś-czytające Przedszkolaki, Mały Miś uczy samodzielności, kulinarne warsztaty z Małym Misiem, kuferek kreatywności Małego Misia, Misiowe aktywności sportowe, oraz 100-lecie niepodległości-pokaż radość przedszkolaku!

Do tego ostatniego zadania dzieci przygotowały w swoich klasach kąciki patriotyczne.

W czwartek 8 listopada 2018 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyła się biesiada patriotyczna z udziałem dzieci i ich rodziców. Maluchy weszły do sali tanecznym krokiem w rytm poloneza, następnie wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Dzieci wyrecytowały „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, oraz prezentowały piosenki patriotyczne. Kolejny punkt patriotycznej biesiady przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu, a było to tekst o tym jak można obchodzić Święto Niepodległości na jego podstawie maluch odpowiadały na pytania.

Następnie dzieci wraz z rodzicami wykonywali wspólnie biało-czerwone kotyliony.

Biesiada zakończyła się przemarszem dzieci i rodziców do szkoły. Każdy z maluchów dumnie dzierżył w dłoni biało-czerwoną chorągiewkę a na piersi kotylion.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content