LZS wyróżnia najlepszych we współzawodnictwie

alt

alt

alt

19 grudnia 2012 roku w barze Aspirant w Zamościu odbyło się przedświąteczne posiedzenie Prezydium Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z udziałem sympatyków i sponsorów Zrzeszenia.

Na spotkaniu tym zostały miedzy innymi wręczone puchary za współzawodnictwo sportowo-turystyczne gmin, szkół i klubów sportowych Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia LZS w Zamościu za 2012 rok.

W ogólnej punktacji po sklasyfikowaniu 16 miast i gmin, gmina Stary Zamość uplasowała się na III miejscu z 357 punktami, po gminach Zamość (940 pkt) i Miasto Zamość (667 pkt).

Puchar z rąk Przewodniczącego RPiMZ LZS Arkadiusza Bratkowskiego odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Z pośród 33  sklasyfikowanych gimnazjów, Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu, ze znaczną przewagą punktów (198 pkt) znalazło się na I miejscu.

Kolejne miejsca zajęły gimnazja w Sitańcu (84 pkt) i Jarosławcu (83 pkt).

I miejsce we współzawodnictwie 54 klubów sportowych zajął UKS Orzeł Stary Zamość (146pkt), kolejne miejsca przypadły dla: STS Gryf Gmina Zamość (95 pkt) i UKS Iskra Sitno (90 pkt).

Puchary w tych dwóch kategoriach odebrał Dyrektor Gimnazjum w Stary Zamościu Zbigniew Świrszcz.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content