Emeryckie spotkanie

EMERYCKIE SPOTKANIE Kopia.jpgl

| GALERIA |

W czwartek 24 lipca 2014 roku w Wierzbie „przy źródełku” spotkali się Członkowie Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu. Koło to zrzesza ok. 60 osób. Spotkania takie są organizowane cyklicznie i pozwalają zintegrować się osobom z Koła, a także spoza niego. Ponieważ takie spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych.

Członkowie Koła na czele z Panią Marią Wójcik sprawują opiekę i zajmują się utrzymaniem porządku i estetyką miejsca „przy źródełku”. A jest to miejsce spotkań z którego korzystają mieszkańcy całej gminy. Gościem honorowym na spotkaniu był Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który aktywnie wspiera działania Koła Gminnego. 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content