Ślubuję Ci miłość, wierność i …..
mini_jub50_2010_5202 | GALERIA |

Tak po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego  28 par z gminy Stary Zamość w sobotę 16 października w kościele parafialnym w Starym Zamościu odnowiło śluby małżeńskie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Świętą celebrowaną przez księdza Jana Franczaka, który powiedział między innymi „Miłość jest jedyną wartością, która nas zbliża do Boga. Kto nie miłuje ten nie zna Boga” Życzył Jubilatom siły wytrwania w dalszym życiu małżeńskim.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, gdzie dla Jubilatów oraz ich rodzin przygotowano część artystyczną i słodki poczęstunek.

 

Wójt Gminy Waldemar Raczyński wręczył medale oraz dyplomy za długoletnie pożycie  Państwu:

Bolesławie i Franciszkowi Adamczykom, Mariannie i Eugeniuszowi  Antoszczakom, Janinie i Eugeniuszowi  Baran, Zofii i Wacławowi  Baran, Wiesławie i Marianowi Biskupskim, Zofii i Antoniemu Bojar, Zofii i Ryszardowi  Burcon, Zofii i Józefowi Czugałom, Helenie i Janowi  Dyrkaczo Zofii Ryszardowi Kalman, Reginie i Stanisławowi Kaszakom, Stanisławie i Edwardowi Kiciakom, Halinie i Stanisławowi Kowalskim,- Janinie i Heronimowi  Mazurkom, Józefie i Bogusławowi  Mazurkom, Krystynie i Bolesławowi  Mędziak, Halinie i Tadeuszowi  Molasom, Annie i Salwinowi  Pieczykolanom, Teresie i Stanisławowi Proć, Jadwidze i Janowi  Repeć, Kazimierze i Bolesławowi Soboniom,

Emilii i Tadeuszowi Sokół, Mariannie i Tadeuszowi  Sudakom, Emilii i Zygmuntowi Szala,

Anieli i Stanisławowi Traczom ,Mariannie i Stanisławowi Wojtaś, Reginie i Stanisławowi Zalewskim,

Halinie i Czesławowi  Zańkom.

Złożył też życzenia Czcigodnym Jubilatom „życzę Wam drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleni. Zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, które postawiliście sobie przed wielu laty wstępując na wspólną drogę życia”.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content