Lokal w budynku administracyjno-magazynowym usytuowany na działce nr 102/1 Wierzba

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  10/2011 z dnia  8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Lokal w budynku administracyjno-magazynowym usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

 

 

 

Lokal użytkowy

o pow. 102,09 m² wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

2,00 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

 

Skip to content