Kurs podstawowy strażaka 2010-02-20
kurs_strazaka


W sobotę 20 lutego 2010 r. w sali GOK odbył się egzamin pisemny dla uczestników biorących udział w kursie podstawowym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Stary Zamość. Uczestniczyło w nim 88 druhów z terenu całej gminy. Kurs trwał 12 dni. Wykłady i ćwiczenia prowadzili: młodszy kapitan Przemysław Ilczuk, starszy aspirant Stanisław Kostrubała, starszy ogniomistrz Stanisław Derkacz i starszy ogniomistrz Stanisław Dusznik. Uczestnicy kursu byli na szkoleniu w Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, gdzie zapoznali się ze sprzętem oraz z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania . Oprócz zajęć teoretycznych były także zajęcia praktyczne w trakcie których odbył się egzamin z obsługi sprzętu strażackiego: obsługa pilarek, pomp i sprzętu hydraulicznego. Kurs zakończył się testem składającym się z 20 pytań sprawdzających wiedzę uczestników. Komisja egzaminacyjna składała się z wykładowców. Przewodniczył jej młodszy brygadier Tomasz Burcon.

Fot. i oprac. E.Czarny

Skip to content