Konsultacje programów polityki zdrowotnej

Konsultacje programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Stary Zamość zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o przedstawianie do dnia 30 listopada br. opinii w sprawie w/w opracowania. Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy gminapocztastaryzamosc.pl
Z dokumentami wyznaczającymi kierunek oddziaływań profilaktycznych można zapoznać się na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ochrona zdrowia – Aktualności a także poniżej:

 

Dokumenty wyznaczające kierunek oddziaływań profilaktycznych:

1 .„Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

2. załącznik nr 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

3. załącznik nr 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

4. uchwała Nr LXII/1294/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

5. pismo w sprawie konsultacji z dnia 28 października 2015 r., znak OZ-III.9013.1.2015.DP

 

 

Skip to content