Komunikat z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

KOMUNIKAT

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2018 r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Wierzba gm. Stary Zamość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1część A i C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Wójt Gminy Stary Zamość
Waldemar Raczyński

Pismo z dnia 28.09.2018 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu stwierdzające przydatność wody do spożyciaz wodociągu Wierzba.

Skip to content