KOMUNIKAT z dnia 21.09.2018 r. o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba w spr. braku zdatności wody do spożycia przez ludzi

Stary Zamość, 21 września 2018 r.

 

KOMUNIKAT

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadamia, że wyniki analiz próbek wody pobranych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

– brak przydatności wody do spożycia

 

przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli i nakazuje unieruchomienie ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie zezwala po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów na utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.  

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba.

Skip to content