Komunikat z dnia 03.10.2017 r. o przydatności wody z ujęcia wody Udrycze-Wola

Komunikat w sprawie jakości wody z ujęcia wody Udrycze-Wola, dot. miejscowości Udrycze-Wola, Udrycze-Koniec, Udrycze-Kolonia, Wisłowiec, Kolonia Wisłowiec na dzień 03.10.2017 r.

Woda pochodząca z wodociągu w miejscowości Udrycze-Wola nie zawiera szkodliwych bakterii i jest przydatna do spożycia.

W załączeniu stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

Skip to content