Komunikat w sprawie przydatności wody do spozycia z wodociągu Udrycze 21.10.2020

K O M U N I K A T

W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

ogłoszony w dniu 21 października 2020 r. 

Uwaga odbiorcy wody  

Wójt Gminy Stary Zamość zawiadamia odbiorców wody
z WODOCIĄGU UDRYCZE zaopatrującego w wodę miejscowości: 

UDRYCZE KOLONIA, UDRYCZE KONIEC, UDRYCZE WOLA, WISŁOWIEC

I WISŁOWIEC KOLONIA, 

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu pismem, znak: HK.7111.180.2020 z dnia 21.10.2020 r. stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu Udrycze.

WODA Z WODOCIĄGU UDRYCZE

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

 

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Zamościu (PPIS w Zamościu) dot. przydatności wody do spożycia na wodociągu Udrycze

 

Skip to content