Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia 29.10.2018 r.

 

K O M U N I K A T

W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI   WODY DO SPOŻYCIA

ogłoszony w dniu 29 października 2018r., godz. 15:15

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej

Wójt Gminy Stary Zamość zawiadamia odbiorców wody
z WODOCIĄGU WIERZBA zaopatrującego w wodę miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA,

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu pismem znak: HK.7111.267.2018 z dnia 29 października 2018 r. stwierdził przydatność wody z wodociągu Wierzba do spożycia.

WODA Z WODOCIĄGU WIERZBA

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

Decyzja PPIS w Zamościu z dnia 29.10.2018 r. o przydatności wody do spożycia

Skip to content