Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Udrycze

K O M U N I K A T

W SPRAWIE   BRAKU    PRZYDATNOŚCI   WODY  DO SPOŻYCIA

ogłoszony w dniu 17 października 2020r.

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej

Informuje się odbiorców wody z wodociągu Udrycze zaopatrującego w wodę miejscowości:  Udrycze Kolonia, Udrycze Koniec, Udrycze Wola, Wisłowiec i Wisłowiec Kolonia, że zgodnie z decyzją z dnia 17 października 2020 r., znak HK.7111.180.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli,woda z wodociągu Udrycze NIE NADAJE SIĘ do:

przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.

Woda z w/w wodociągu nadaje się jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania ustępów).

Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że woda do spożycia będzie dowożona zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony jest na stronie internetowej: www.staryzamosc.pl

Waldemar Raczyński
Wójt Gminy Stary Zamość

 

 

 Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Zamościu (PPIS w Zamościu) dot. przydatność wody do spożycia na wodociągu Udrycze

Decyzja sanepidu w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Udrycze (plik PDF)

 

 

 

 

Skip to content