Komunikat dot. suszy 23.04.2020 r.

KOMUNIKAT

 

W związku z trwającą suszą oraz zagrożeniem ograniczenia dostawy wody na potrzeby gospodarstw domowych,zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Stary Zamość o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o ograniczenie:

  • ·podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw rolnych
  • mycia sprzętu rolnego, pojazdów samochodowych i używania wody do przydomowych basenów do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej. Nieracjonalne gospodarowanie wodą może doprowadzić do wprowadzenia drastycznych ograniczeń w dostawie wody.

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Skip to content