Kombatanckie spotkanie opłatkowe 20.01.2016

mini oplatek szz ak 2016 01 20 3367

| GALERIA | Spotkanie opłatkowe wraz z podsumowaniem swojej działalności miało Koło Rejonowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Zamościu 20 stycznia 2016 roku.

Oprócz członków Koła w spotkaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP i Prezes Koła Okręgowego ŚZŻ AK w Zamościu Sławomir Zawiślak, Vice-prezes mjr Tadeusz Kopeć, kpt Józef Łaba, mjr Ryszard Jabłoński, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały.

Poseł Sławomir Zawiślak podziękował Członkom, oraz Prezesowi Kazimierzowi Niedziela za bardzo aktywny udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Związek Okręgowy w Zamościu, a w szczególności w obchodach 25-lecia powstania ŚZŻ AK w Zamościu.

Koło w Starym Zamościu liczy obecnie 5 członków zwyczajnych z uprawnieniami, 22 członków zwyczajnych bez uprawnień i 3 członków podopiecznych.

Minuta ciszy uczczono pamięć kolegów którzy odeszli w poprzednim roku: Józef Andrzejec, Jan Bojar, Jan Mnich, Jan Dusznik i Jadwiga Mazurek.

Część oficjalna spotkania zakończyła się życzeniami, łamaniem się opłatkiem i modlitwa poprowadzona przez proboszcza parafii Stary Zamość ks. Mirosława Sawkę.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content