Kombatancki opłatek 20.01.2014

mini oplatek ak 2014-01-17 3435

| GALERIA |

20 stycznia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Starym Zamościu miało miejsce zebranie sprawozdawcze za 2013 rok połączone ze spotkaniem opłatkowym Członków Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Zamościu. Związek ten na terenie naszej gminy zrzesza 7 członków zwyczajnych, 5 członków podopiecznych i 24 członków nadzwyczajnych. Prezesem Zarządu jest Władysław Mazurek, a V-ce Prezesem Kazimierz Niedziela, który to złożył sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za   ubiegły rok. Związek brał między innymi udział w 12 uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne na terenie powiatu zamojskiego i nie tylko.                                               Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński złożył życzenia „Samych radosnych chwil i Bożego błogosławieństwa”, oraz podziękował za aktywność w życiu społecznym gminy i za udział w uroczystościach patriotycznych. W spotkaniu wzięli udział także mjr Michał Kręglicki, mjr Ryszard Jabłoński, oraz Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻ AK w Zamościu Sławomir Zawiślak. Podziękował on za udział delegacji ze sztandarem w uroczystościach patriotycznych, organizowanych dla uczczenia różnych rocznic historycznych i zachęcił do dalszej współpracy w tym zakresie. Zaprosił Kombatantów na 4 lutego 2014 roku do Lasowiec (gm. Krasnobród) na uroczystości obchodów 71-rocznicy bitwy stoczonej przez oddział partyzancki AK por. Piotra Złomańca „Podlaskiego” z Niemcami. Uroczystość odbędzie się przy pomniku upamiętniającym śmierć 33 Partyzantów z oddziału AK i 8 mieszkańców tej wsi.

Ponad to przedstawił działania jakie Związek podejmuje promując prawdę historyczną dotyczącą między innymi Żołnierzy Wyklętych. Jednocześnie Związek podejmuje działania w celu demontażu pomników upamiętniających zbrodnie UPA na terenie Polski.

Kończąc swoje wystąpienie przedstawił możliwość przekwalifikowania członków nadzwyczajnych na członków zwyczajnych (bez uprawnień kombatanckich). Ma to na celu wprowadzenie w struktury Związku młodszego pokolenia, oraz stworzenia możliwości brania przez nich udziału w wyborach do władz Związku.

Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Tomasza Kąkola, który powiedział do zebranych „Każdy człowiek jest małą cegiełka w historii. Dzięki takim małym cząstkom Polska żyje” Podziękował za pamięć i kultywowanie tradycji patriotycznych „Za to, że się nie wstydzicie, że jesteście Polakami”.

Nie zabrakło także składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content