Kolejny raz… 22.08.2015

mini kolejny raz emeryci 2015-06-22 1442

| GALERIA |

22 lipca 2015 roku miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie Członków Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu. Jak zwykle spotkanie miało miejsce „przy źródełku”, nad którym sprawuje opiekę. Miejsce to jest sukcesywnie rozbudowywane i upiększane. Kolejnym elementem, który powstał w ostatnim czasie jest mostek przecinający rów z woda wypływającą z miejscowych źródeł.

Tradycyjnie spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content