Kolędowanie w Starym Zamościu 17.01.2014

mini koledy pastoralki 2014-01-17 3318

| GALERIA |

Siedmiu solistów i piętnaście zespołów wzięło udział w tegorocznym X Koncercie Kolęd i Pastorałek, organizowanym corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.

W piątek 17 stycznia 2014 zmaganiom wykonawców przysłuchiwała się Komisja Konkursowa, która oceniała między innymi: dobór repertuaru, warunki głosowe i ogólny wyraz artystyczny. W kategorii soliści przyznano wyróżnienia:

– w pierwszej kategorii wiekowej dla Natalii Bełkot ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie,

– w drugiej kategorii wiekowej dla Julii Chitrosz ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie,

– w trzeciej kategorii wiekowej dla Wiktorii Przychodaj z Gimnazjum w Starym Zamościu.

Wykonawców w tych trzech kategoriach przygotowała Pani Anna Chabros.

W czwartej kategorii wiekowej (dorośli) wyróżnienie otrzymała Haliny Molas z Wierzby (zespół Canto). Wśród zespołów przyznano:

W pierwszej kategorii wiekowej: I miejsce dla klasy O A ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, maluchy przygotowała do występu Pani Ewa Herbin.

II miejsce zajęły dzieci z klasy I A ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, przygotowane przez Panią Zofię Szewczyk.

W drugiej kategorii wiekowej: I miejsce zajął zespołu „Mały Solgit” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Anny Chabros.

Na II miejscu znalazł się zespół „Cztery diabły przy żłobie” ze Szkoły Podstawowej w Krasnem pod kierunkiem Pani Teresy Bronikowskiej.

Natomiast wyróżnienie otrzymał Mały Solgit zespół instrumentalny” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

W trzeciej kategorii wiekowej: I miejsce zespół „Solgit” z Gimnazjum w Starym Zamościu.

Oba zespoły „Solgit” prowadzi Pani Anna Chabros.                          

W czwartej kategorii wiekowej: przyznano dwa równorzędne wyróżnienia: dla zespołu śpiewaczego „Udryczanki” i zespołu „Canto” pod kierunkiem instruktora Pana Andrzeja Franczuka.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek ufundowany przez GOK Stary Zamość.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content