K O M U N I K A T W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 20.10.2018

K O M U N I K A T

W SPRAWIE   WARUNKOWEJ   PRZYDATNOŚCI   WODY DO SPOŻYCIA

ogłoszony w dniu 20 października 2018r., godz. 11.00

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej

Wójt Gminy Stary Zamość zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Wierzba zaopatrującego w wodę miejscowości: BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA,

że zgodnie z decyzją z dnia 20 października 2018 r., wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, woda z wodociągu Wierzba BEZ PRZEGOTOWANIA nie nadaje się do:

– picia,

– przygotowywania potraw niegotowanych,

– przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

– mycia owoców i warzyw,

– mycia naczyń kuchennych i sztućców,

– mycia zębów,

 

 

                WODA Z KRANU NADAJE SIĘ DO PICIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW NIEGOTOWANYCH, ZIMNYCH NAPOJÓW, WYTWARZANIA LODU DO NAPOJÓW, MYCIA OWOCÓW I WARZYW, MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I SZTUĆCÓW ORAZ MYCIA ZĘBÓW TYLKO PO PRZEGOTOWANIU.

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut, w razie potrzeby odstawić do ochłodzenia.

Woda z kranu nadaje się do prania, mycia się oraz kąpieli w wannie i pod natryskiem. Nie należy dopuszczać aby dostała się do jamy ustnej. Osoby z osłabioną odpornością, rodzice
i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych, należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki. Producentów żywności, świadczeniodawców
i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody
z wymaganiami sanitarnymi.

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

Decyzja PPIS w Zamościu z dnia 20.10.2018 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia

Komunikat PPIS w Zamościu o jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Skip to content