Jubileusz starozamojskiego wolontariatu

mini wolontariat 2015-05-26 0084

| GALERIA |

Był tort, kwiaty i życzenia, tak 26 maja obchodzono uroczyście 5-lecie powstania Szkolnego Klubu Wolontariusza „Uśmiech” działającego przy Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu. Zaczęło się w 2010 roku od listu wystosowanego do mieszkańców gminy przez 44 wolontariuszy o powstaniu takiej inicjatywy. Klub został zarejestrowany w Centralnym Wolontariacie i rozpoczął swoją działalność w formie podstawowej na rzecz lokalnej społeczności. Klub spełniając hasło „Jesteśmy, pomagamy” uczestniczył w wielu akcjach, między innymi: „Kilometry dobra”, „Ołówek dla Afryki”, „Koza dla Afryki”, „Szlachetna paczka”, „Tydzień dobrych uczynków”, „Zostań Świętym Mikołajem” i wielu innych.

Stale współpracuje z Fundacją „Serce-Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, Fundacją Polska Rooula Follereau, z Hospicjum Santa Galla w Łabuniach, z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

W tej chwili Klub liczy 76 wolontariuszy, uczniów tutejszego gimnazjum, którymi kieruje pedagog szkolny Beata Soboń, a w pomoc którym włączają się inni uczniowie oraz rodzice.

Uroczystość ta była także okazją do podsumowania i nagrodzenia zwycięskich klas za najaktywniejszy udział w akcjach: „Zostań Świętym Mikołajem”- zbiórka odzieży, zabawek i słodyczy dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łabuniach. W tym roku tytuł „klasy z sercem” otrzymała klasa I b

W drugiej akcji „Szlachetna paczka dla rodziny” tytuł „klasy z sercem” otrzymała klasa I a

W trzeciej akcji „Zakręceni na pomaganie”- zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum Santa Galla w Łabuniach i na protezę rączki dla Szymonka Bądyry z Zamościa, tytuł „klasy najbardziej nakręconej” otrzymali uczniowie z klasy II a

Wszystkie zwycięskie klasy w nagrodę otrzymały tzw. „dzień luzu” (dzień bez pytania i sprawdzianów).

Został także podsumowany ogólnopolski program TalentowiSKO, nad którym patronat sprawował Bank Spółdzielczy w Izbicy, a wszyscy wolontariusze zostali członkami SKO.

Na cel jakim był remont pomieszczenia, oraz organizacja i wyposażenie świetlicy w Mieszkaniu Chronionym w Starym Zamościu wolontariusze z Klubu „Uśmiech” od października 2014 roku do kwietnia 2015 roku zebrali kwotę 7153 złote.

Suma ta pochodziła głównie z kiermaszy (cotygodniowe kiermasze ciast), cegiełek (samodzielnie wykonywane rekwizyty i ozdoby), oraz prowadzenia sklepiku SKO „Spółdzielnia dobrych serc”

W ramach programu TalentowiSKO został zorganizowany także konkurs plastyczny pt. „Przysłowie prawdę ci powie”, na który wpłynęło 106 prac uczniów gimnazjum.

I miejsce w tym konkursie zajął Damian Ożga, II miejsce Milena Tchórz i III miejsce Kamila Złomańczuk. Komisja przyznała także 10 wyróżnień.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie i podziękowanie wolontariuszom z klas III, którzy już niedługo opuszczą mury tej szkoły. Podziękowania, kwiaty i medale otrzymały także mamy wolontariuszy za pomoc i wsparcie jakiego udzielały Klubowi.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu Ewa Szczepańska i Wiceprezes Krystyna Rybińska-Smyk, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, Wiceprezes Zarządu BS w Izbicy Mariusz Nożyński i Dyrektor Gimnazjum Zbigniew Świrszcz.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content