Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego

2020 09 18 jubileusz 0001 | GALERIA |

Szli raz i gdzieś się spotkali,

Popatrzyli na siebie

I zaraz się pokochali:

On rzekł i ona: chcę ciebie!

No i wtedy razem poszli,

No i aż przed ołtarz doszli !

Z dwu dawnych dróg samotności

Zrobili drogę miłości

W piątek 18 września 2020 roku w kościele parafialnym w Starym Zamościu miała miejsce uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego. Spośród 23 par małżeńskich jakim zostały w tym roku przyznane medale za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta RP, wzięło udział 12 par. Byli to: Halina i Tadeusz Denis, Jadwiga i Jan Kapłon, Zofia i Jan Łój, Wiesława i Zygmunt Mężyńscy, Janina i Alojzy Mnich, Halina i Stanisław Molas, Barbara i Eugeniusz Muszyńscy, Czesława i Roman Piróg, Anna i Zygmunt Skowron, Alicja i Jan Smyk, Irena i Henryk Walas i Krystyna i Józef Zimińscy.<

W ich intencji została odprawiona Msza Święta podczas której Jubilaci odnowili małżeńskie śluby. Mszę Świętą odprawił proboszcz parafii ks. Mirosław Sawka, a homilię do małżonków skierował ks. Krzysztof Hawro. Powiedział On między innymi „Dziś razem z Wami i z waszymi rodzinami chcemy dziękować Bogu za Wasze małżeńskie wspólnoty. Dziś, jako małżonkowie, jako złoci Jubilaci, może częściej niż na początku Waszej wspólnej drogi przesuwacie w palcach różańcowe ziarna. Bo takim było i takie jest Wasze życie. Od pełnego radości Nazaretu, przez Betlejem narodzin waszych dzieci, poprzez ofiarowanie ich w świątyni, wobec krzyżowych dróg choroby i cierpienia aż po pełną nadziei Kalwarię. I tak trwajcie dalej, dopóki- jak mówi małżeńska przysięga- śmierć Was nie rozdzieli.”

Na zakończenie piątkowej uroczystości życzenia, kwiaty, oraz medale wręczył Stary Zamość Waldemar Raczyński Wójt Gminy. Ukoronowaniem uroczystości było wspólne zdjęcie Jubilatów.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content