Jubileusz 10-lecia nadania imienia Gimnazjum w Starym Zamościu
mini_jubileusz_5884_06

| GALERIA |

14 czerwca 2012 minęło 10 lat od kiedy to  Gimnazjum w Starym Zamościu obrało sobie za Patrona swojej szkoły Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia obrazu przedstawiającego Jana Zamoyskiego. Szkoła zakupiła obraz o wymiarach  2,60 x 1,50 cm. , którego oryginał znajduje się w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Obraz do wykonania kopii został udostępniony dzięki życzliwości Dyrektora Muzeum Pana Andrzeja Urbańskiego i za zgodą Pana Marcina Zamoyskiego.
Odsłonięcia obrazu dokonali Wójt Gminy Waldemar Raczyński, Proboszcz Parafii ks. Mirosław Sawka, Dyrektor Gimnazjum Zbigniew Świrszcz, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Maryla Boba i przedstawiciel uczniów  Mariola Mazurek.
Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Patrona Szkoły i wszystkich zgromadzonych, odprawiona przez ks. Mirosława Sawkę. W wygłoszonej homilii zwrócił się do zgromadzonej młodzieży słowami błogosławionego Jana Pawła II „Jesteście przyszłością świata, jesteście nadzieją Kościoła”. W dalszej części powiedział, że „To szkoła przygotowuje do życia i tego społecznego i tego rodzinnego i do służby Bogu”.
Po Mszy Świętej do zgromadzonych zwrócił się Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który powiedział między innymi „Niech postawa Patrona będzie źródłem inspiracji do podejmowania działań służących młodzieży i całemu środowisku lokalnemu”.
Życzenia oraz list intencyjny na ręce Dyrektora Szkoły przysłał Marcin Zamoyski (osobiście nie mógł uczestniczyć w uroczystości).
W dalszej części uroczystości uczniowie z kl.I b i II b w ramach projektu edukacyjnego „Gimnazjum w liczbach” przedstawili wyniki wcześniej przeprowadzonej wśród uczniów ankiety w formie multimedialnej. Pytania w ankiecie dotyczyły między innymi zainteresowań, szkoły i oczywiście piłki nożnej.
Na zakończenie uroczystości młodzież zaprezentowała przedstawienie pt.” Jan Zamoyski Naszym Patronem”.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa plastyczna „Portret Jana Zamoyskiego” oraz wystawa albumów wykonanych przez uczniów pt. „Zamość  miasto renesansu”.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content