Już wakacje 2013

mini zakonczenie roku 2013-06-28 0636


Tak jak w całym kraju, tak i w szkołach  na terenie  gminy Stary Zamość uczniowie zakończyli kolejny rok szkolny. Uroczyste zakończenie odbyło się w sali gimnastycznej w Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu. Tam uczniowie, nauczyciele, oraz rodzice mieli Mszę Świętą, dziękczynną za miniony rok szkolny i o bożą łaskę, potrzebną do godnego przeżycia  wakacji, odprawioną przez księży Piotra Skórę, Marcela Harkota i Tomasza Turka.
Homilie wygłosił ks. Piotr Skóra w której powiedział, nawet Pan Jezus nakazał swoim Apostołom, po trudach nauczania aby odpoczęli „nie ma odpoczynku od Pana Boga, bo to dzięki niemu mamy siłę aby dobrze wypocząć i wykorzystać ten czas”. Kończąc powiedział „Pana Boga możemy spotkać najpełniej na eucharystii, na którą powinniśmy uczęszczać także i w wakacje”
W dalszej części uroczystości zostały w poszczególnych szkołach uczniom wręczone nagrody i świadectwa. Z rąk Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego najlepsi uczniowie gimnazjum otrzymali stypendia naukowe i sportowe. Dwa stypendia naukowe otrzymały uczennice klasy III: Łucja Walczak (średnia 5,14) i Karolina Derkacz (średnia 5,04),
16 uczniów otrzymało stypendia sportowe.
Jak powiedział Dyrektor Gimnazjum w Starym Zamościu Zbigniew Świrszcz „Staraliśmy się nagrodzić tych wszystkich, którzy swoją dodatkowa pracą wykraczali poza obowiązki szkolne”. Przyznano między innymi także nagrody: 19 uczniom za pracę w samorządzie szkolnym, 7 uczniom za pracę przy gazetce szkolnej „Kanclerzyk”,. Trzej uczniowie dostali także upominki za 100% frekwencję. Nagrodzono także Karolinę Derkacz, która miała najlepszy wynik podczas egzaminu gimnazjalnego.
Zwracając się do absolwentów Dyrektor Szkoły powiedział „Życzę Wam aby doświadczenia zdobyte w czasie edukacji w naszej szkole dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Pamiętajcie jednak, że o tym jakimi będziecie ludźmi, nie będą świadczyły tytuły jakie zdobędziecie, ale świadczyć będziecie Wy, Wasze czyny, Wasze godne postępowanie” Na zakończenie uroczystości padły słowa podziękowania pod adresem Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego za ufundowanie stypendiów i przybycie na uroczystość.
Wójt Gminy uczestniczył także na zakończeniu roku szklonego w Szkole Podstawowej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie, gdzie wręczył nagrodę rzeczową Adrianowi Świrszcz za zajęcie drugiego miejsca w Polsce, w konkursie wiedzy pożarniczej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content