„Janusz Korczak…”- projekt edukacyjny
mini_korczak

| GALERIA |

Z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 rokiem Janusza Korczaka, Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu przystąpiło do projektu edukacyjnego „Czy słusznie Janusza Korczaka określa się mianem pierwszego rzecznika praw dziecka”.
Projekt ten w którym uczestniczyła młodzież gimnazjum miał na celu przybliżyć wiedzę o życiu, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka. Uczniowie, którzy przystąpili do projektu (46 osób) zostali podzieleni na dziewięć grup, każda z nauczycielem prowadzącym.
Grupy miały do wykonania różne zadania. W ramach tych zadań znalazły się między innymi:
-stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Kochać dziecko jak Janusz Korczak”,
– zaprojektowanie i wykonanie albumów poświęconych życiu, twórczości i działalności pedagogicznej Korczaka,
– zorganizowanie konkursu na plakat inspirowany życiem, twórczością i działalnością Korczaka,
-wydanie okolicznościowego numeru pisma „Kanclerzyk” poświęconego Korczakowi,
– przygotowanie konkursu literackiego „Złote myśli Janusza Korczaka, a współczesny świat”.
Uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego, którego koordynatorem była Pani Beata Soboń- pedagog szkolny, odbyło się 19 czerwca 2012 roku. Młodzież biorąca udział w projekcie przedstawiła całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom efekty swojej kilkumiesięcznej pracy.
Ponad to w ramach tego projektu młodzież obejrzała film A. Wajdy „Janusz Korczak”, obejrzała spektakl w Teatrze i. H.Ch. Andersena w Lublinie pt. „Król Maciuś I „, oraz pojechała do Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka- miejscu śmierci Janusza Korczaka.
Wyjazd ten częściowo sfinansował Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który  pokrył również koszty  zakupu  nagród  książkowych i koszulek z logo szkoły i logo „2012- rokiem Janusza Korczaka” dla uczestników  projektu. Nagrody rzeczowe ufundowali miejscowi przedsiębiorcy Janusz Grula i Piotr Goch, oraz dyrektor szkoły Zbigniew Świrszcz.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content