Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 4 warsztatów 2 dniowych

Stary Zamość 08.11.2013 r.

Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 4 warsztatów 2 dniowych dotyczących tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny, operacja pt. „Przez Stary Zamość – szlakiem tradycji i smaku”.
Wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kryterium wyboru: najniższa cena.
1. Culinaria Adam Kot Zamość Netto 8 470,00 zł Brutto 11 000,00 zł
2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Zamość
Netto 13 000,00 zł Brutto13 000,00 zł
3. WAK Robert Harna Warszawa Netto 27 600,00 zł Brutto 33 948,00 zł

 

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz-Karwacka

Skip to content