Informacja Zarządu Okręgu Lubelskiego ZHR

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
20-914 Lublin
Spokojna 4

 

Lublin, 2020-03-19

 

Pani/Pan Prezydent Miasta, Starosta, Burmistrz, Wójt

 

 

 

Pismo

 

 

Przekazuję poniżej informację otrzymaną od Lubelskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo, w imieniu Okręgu Lubelskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jako organizacji zajmującej się wychowaniem dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, przekazuję poniżej nasze dane kontaktowe.

ZHR prowadzi obecnie działania informacyjne wśród swoich członków, dotyczące przestrzegania zasad higieny, zasad obowiązujących w związku z zawieszeniem pracy placówek oświatowych oraz innych. Zawieszana jest także wszelka działalność drużyn związana z prowadzeniem zbiórek harcerskich oraz innych przedsięwzięć, prowadzących do spotykania się osób zamieszkujących często różne miejsca naszego województwa. W przypadku dodatkowych komunikatów z Państwa strony oferujemy również nasze kanały komunikacji wewnętrznej, dzięki którym przekazywane informacje mogą dotrzeć do naszych podopiecznych i ich rodzin:

e-mail kontaktowy – okreglubelski@zhr.pl

Biuro Okręgu – tel. 881 525 727

 

Z poważaniem

phm. Karol Wojtaszek

Przewodniczący Zarządu

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHR

Skip to content