Informacja o zmianie siedziby lokalu Obwodowej Komisji wyborczej Nr 3 w Wierzbie

W związku ze zbliżającymi się wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na 9 czerwca 2024 roku, informuje się o zmianie siedziby lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wierzbie. Obecnie siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 jest Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Wierzba 19A – budynek po Gimnazjum.

Granice obwodu głosowania Nr 3 są następujące: Wierzba od nr 19 do nr 192B, Majdan Sitaniecki, Wisłowiec, Borowina.

 

 

Skip to content