Informacja o ilości opon pochodzących z działalności rolniczej zalegających w gosp. domowych

INFORMACJA O ILOŚCI OPON POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZALEGAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość nawiązała kontakt z firmą zajmującą się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Stary Zamość zainteresowani oddaniem opon pochodzących z działalności rolniczej takich jak: opony z przyczep rolniczych, opony z ciągników rolniczych, opony z maszyn rolniczych itp. mogą składać informację o ilości posiadanych opon. Wzór formularza można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, ze strony internetowej www.staryzamosc.pl bądź u sołtysa. Informacje o w/w odpadach należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość pokój nr 9 lub u sołtysa w terminie do dnia 10.02.2023 r.

UWAGA! Informuję, że Gmina prowadzi wstępne rozeznanie dotyczące ilości opon posiadanych przez rolników. Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania środków przez podmioty realizujące zadanie.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                            Waldemar Raczyński

 

Formularz opony z maszyn rolniczych.docx

Skip to content