Informacja o folii rolniczej i innych odpadach pochodzących z działalności

Pobierz Informację do wypełnienia o stanie folii i innych odpadów (wersja dokumentu)

Pobierz Informację do wypełnienia o stanie folii i innych odpadów (wersja PDF)

 

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania wniosku o dotację.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Stary Zamość ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wówczas rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

W związku z powyższym rolnicy mogą składać informację o w/w odpadach w terminie
do 30.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Stary Zamość pok. nr 9.

Skip to content