Informacja dla osób, które chcą dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

– na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

– których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez GOPS w Starym Zamościu;

– które nie złożyły wniosku i wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Gminy.

 

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o zakup węgla

Skip to content