otwarcie obiektow 2021 12 04 2990 | GALERIA | W piątek 10 grudnia 2021 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i otwarcia nowych obiektów użyteczności publicznej w gminie Stary Zamość: Centrum Usług Społecznych w Wierzbie, Schroniska dla Bezdomnych w Krasnem i Świetlico-Remizy w Wisłowcu.

Poświęcenia obiektów dokonał ks. dziekan Mirosław Sawka. Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP, Tomasz Bembenek- Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie. Stanisław Grześko-Starosta Zamojski, Mariusz Tłuczek- Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie reprezentujący Marszałka Jarosława Stawiarskiego, Aleksander Kalisz z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Joanna Jabłońska- reprezentująca Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Śliwiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG Stary Zamość Andrzej Mazurkiewicz, Prezes ZG OSP Wacław Mróz, Komendant Gminny OSP Stanisław Dusznik, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Listy gratulacyjne na ręce Wójta Gminy złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin i Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

Wójt Gminy podziękował wszystkim za pomoc finansową w realizacji tych inwestycji, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy zyskali nowe obiekty użyteczności publicznej.

Do przebudowy budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania Rewitalizacja Obszarów Wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego kwotę 4.580 tys. Całość zadania wyniosła 6.784 tys.

Schronisko dla Bezdomnych w Krasnem powstało przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 662 tys.. Całość zadania wyniosła 1.379 tys.

Świetlico-Remiza w Wisłowcu została wyremontowana dzięki dofinansowaniu w kwocie

800 tys. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całość zadania wyniosła 1.259 tys.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wysiedlenie 2021 12 04 2922 | GALERIA | W niedzielę 5 grudnia 2021 roku mieszkańcy Udrycz wspominali podczas Mszy Świętej 79 rocznicę wysiedlenia wsi. Modlono się w intencji pomordowanych w tamtych bolesnych czasach. Odprawił ją proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik, a uczestniczyli w niej także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i kombatanckie poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość i Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Starym Zamościu.

Podczas wygłoszonej homilii ks. Jerzy przypomniał pokrótce historię wysiedleń jakie Niemcy przeprowadzili na Zamojszczyźnie. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się część artystyczna poświęcona wysiedleniom , przygotowana przez panią Beatę Majkut w wykonaniu dzieci i młodzieży, oraz Zespołu Śpiewaczego Udryczanki.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym ofiary wysiedlenia , znajdującym się przy kościele parafialnym w Udryczach.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2021 12 04 2819 | GALERIA | W sobotę 4 grudnia 2021 roku odbył się ostatnie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Magdalena Sielicka z Nieledwi, wraz z córka Elżbietą i wnuczką Kają, a dotyczyły one tkactwa. Pani Magdalena na początku spotkania przedstawiła bardzo ciekawą i mało znaną historię tkactwa na Kresach Wschodnich II RP, oraz w powiecie hrubieszowskim. Jest ona autorką książki pt. „Historia Kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa”. Poruszona jest w niej także historia tkactwa na tych terenach w czasie PRL, kiedy to osoby zajmujące się tkactwem były z tego powodu prześladowane.

Następnie prowadząca przybliżyła podstawy tkactwa. Każda tkanina składa się z przeplecionych ze sobą wzajemnie prostopadłych nitek przędzy zwanych wątkiem i osnową. Wątek jest ułożony poprzecznie do brzegów tkaniny, a osnowa biegnie równolegle do jej brzegów. Zaprezentowała także przykłady różnych form tkactwa takich jak kilimy i gobeliny i wyjaśniła czym one się różnią. Kilim jest tkaniną dekoracyjną wykonaną wełnianym wątkiem na osnowie wełnianej lub innej i jest dwustronny. Gobelin natomiast jest jednostronną tkaniną o różnorodnej dekoracji, służącą do dekoracji ścian.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna warsztatów. Panie nabywały umiejętności tkania na krosnach. Jest to technika wymagająca skupienia i cierpliwości, ale jednocześnie relaksująca.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

poezja 2021 11 27 2766 | GALERIA | We wtorek 30 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, po rocznej przerwie odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski „W świecie poezji”. Konkurs skierowany był do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i wzięło w nim udział 73 dzieci. Jego celem jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie uzdolnień recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, oraz poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko-poetyckich.

Komisja konkursowa oceniała występy recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:

Pierwsza kategoria- przedszkolaki i klasy O, druga kategoria- klasy I- III i trzecia kategoria wiekowa- klasy IV- VIII. Recytatorzy w pierwszej i drugiej kategorii zaprezentowali się w jednym wierszu, natomiast w trzeciej kategorii w dwóch wierszach.

W pierwszej kategorii wiekowej Komisja I miejsce przyznała Hani Lenkiewicz z Oddziału Przedszkolnego 2, za wiersz Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo” którą do recytacji przygotowała pani Katarzyna Olech.

II miejsce za utwór Jana Brzechwy „Kłamczucha” otrzymała Hania Pałka z klasy 0 b, przygotowana przez panią Elżbietę Mazurek. III miejsce za wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzeczka” otrzymał Dominik Kukułowicz z klasy 0 a, przygotowany przez panią Ewę Hebin.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Michalina Luchowska z oddziału przedszkolnego 2 za wiersz pt. „Na straganie” Jana Brzechwy, Natalia Blonka z klasy 0 b za wiersz Jana Brzechwy pt. „Samochwała”, Lena Gil z klasy 0 a za wiersz Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka” i Marzena Furmanek z klasy 0 b za wiersz Juliana Tuwima „Kotek”

W drugiej kategorii wiekowej przyznano I miejsce Hani Molas z klasy III za utwór Agnieszki Frączek pt. „Śnieżek”, przygotowana do recytacji przez panią Barbarę Sobczuk.

II miejsce otrzymał Igor Pastuszak z klasy II a za wiersz Juliana Tuwima pt. „Okulary”, przygotowany do recytacji przez panią Beatę Zimińską.

III miejsca przyznano trojgu recytatorom: Natalii Hanaka z klasy I a za wiersz Jana Brzechwy pt. „Grzebień i szczotka”, przygotowaną do recytacji przez panią Małgorzatę Kłapouchy; Mai Furmanek z klasy I b za wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Doświadczenie” i Lenie Piróg z klasy I b ,przygotowane do recytacji przez panią Marię Dorosz.

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Tywoniuk z klasy II b za wiersz „Marzenie” Joanny Kulmowej, przygotowana do recytacji przez panią Mirosławę Bochniak.

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce otrzymała Emilia Pawlasiuk z klasy VII b, która zaprezentowała dwa wiersze Juliana Tuwima „Rzuciłbym to wszystko” i Jana Lechonia „Goplana”, przygotowana do recytacji przez panią Agnieszkę Bochniak.

II miejsca otrzymały recytatorki z klasy IV b Laura Cieślak za wiersze Jana Brzechwy „Żuk” i „Mucha” i Maja Bojar za wiersze „O rodzicach” J.J. Kerna i „Straszny sen” Marii Terlikowskiej, przygotowane przez panią Bożenę Neczaj.

III miejsce otrzymała Magda Paruch z klasy VIII a za wiersze: C.K. Norwida pt. „Moja piosenka” i A. Oppmana pt. „Orlątko”, przygotowana do recytacji przez pana Jerzego Pitka.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody książkowe, ufundowane przez organizatora przeglądu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2021 11 27 2742 | GALERIA | W sobotę 27 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się już trzecie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Mariola Głuszko z Dąbrowa gm. Krynice. Pod okiem pani Marioli uczestniczki warsztatów zdobiły bombki świąteczne z przezroczystego plastiku. Jedna połowa bombki zdobiona była za pomocą serwetki i kleju, oraz farby akrylowej. Na drugiej połówce pomalowanej białą farbą arylową wykonywany był rysunek między innymi: Mikołaja i drzewek. Bombka na złączeniu wykończona była za pomocą mieszanki kleju Wikolu, farby akrylowej i kaszy manny.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny