Nauczanie

altNa terenie gminy Stary Zamość nauczanie na poziomie podstawowym realizowane jest przez szkołę podstawową w miejscowości Wierzba i filię w Udryczach-Koniec. Przy szkołach podstawowych funkcjonują klasy zerowe a w Wierzbie przedszkole. Gmina Stary Zamość jest organem prowadzącym szkoły podstawowe.


Żeby zapewnić właściwe warunki i nowoczesne formy nauczania (np. tworzenia pracowni komputerowych, nauki języków obcych), dąży się do takiej rozbudowy bazy szkolnej, aby nauka odbywała się w czasie jednej zmiany. We wszystkich szkołach istnieje potrzeba stworzenia właściwych warunków do nauczania wychowania fizycznego. Dokonuje się więc remontu, rozbudowy oraz budowy obiektów sportowych.

Szkoły

 

       
 

 

Szkoła Podstawowa
im. Karola Namysłowskiego
w Wierzbie

Wierzba 19
22-417 Stary Zamość

Tel. (84) 61 64 089

Dyrektor:
Barbara Smyk

Wicedyrektor:
Marzena Mazur
Zbigniew Świrszcz

   
       
  alt alt

 

Szkoła ma 14 oddziałów, w tym 2 oddziały zerówki, do których uczęszcza Zatrudnia 28 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Na terenie placówki są 2 pracownie informatyczne, gabinet pedagoga. Pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz biblioteka mająca dostęp do internetu. Prowadzony jest monitoring. Szkoła posiada Izbę Pamięci Karola Namysłowskiego.

 

     
 

 

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach

Udrycze-Koniec 12a

Tel. (84) 611 24 33

 

 
     
  szkola sp udrycze 400