BAner niebieski

Rozpoczynamy sprzedaż upraw: zboża, rzepaki, warzywa, owoce i inne. Dotacje w wysokości 65%.

Informacje pod numerem telefonu: 692 574 558

 

 

 

 

Mieszkańcy Sołectwa

Wierzba Druga

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Wierzba Druga, że w dniu 20.01.2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbędzie się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzony będzie wybór sołtysa.

Wójt Gminy    

/-/ Waldemar Raczyński

dodatek oslonowy 1460x616

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy

 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy (wersja DOCX)

Wzór wniosku o dodatek osłonowy (wersja PDF)

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO