Stary Zamość, dnia 31.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu w procedurze CPP, na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość z dnia 9 marca 2010 r., Gminna Komisja Konkursowa, powołana do oceny złożonych ofert w procedurze CPP na usługi integracji społecznej w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Stary Zamość, dnia 31.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu w procedurze CPP, na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość z dnia 9 marca 2010 r., Gminna Komisja Konkursowa, powołana do oceny złożonych ofert w procedurze CPP na usługi integracji społecznej w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu
Powołuje Koło Wolontariuszy
Celem włączenia młodego pokolenia w dzieła pomocy innym,
na wniosek Dyrektor  Gminnego ośrodka Kultury w Starym Zamościu
Magdaleny Sienkiewicz-Karwackiej.
violet-view-refresh
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia tej inicjatywy.
Wszelkie informacje w GOK pod tel. 084 616 35 69.

 

Drodzy ptasiarze,

jestem członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, działam w Zamojskiej Grupie Lokalnej. Otrzymałem zadanie inwentaryzacji awifauny północnej części powiatu zamojskiego. W związku z tym zbieram ekipę odpowiednich ludzi z terenu gminy Stary Zamość i jej okolic, która pomoże mi w realizacji tego przedsięwzięcia. Osoby najlepiej pełnoletnie, posiadające wystarczającą wiedzę o ptakach i ich obserwowaniu, jakiś sprzęt, trochę czasu, które chcą mi pomóc, proszę o zgłaszanie się na adres mailowy:
robcio20pocztaorange.pl
Zainteresowanym udzielę wszelkich informacji na temat naszej działalności, warunki dołączenia do OTOP-u i ptakach. Już w dniach 30, 31 stycznia czeka nas pierwsze w tym roku oficjalne wyjście w teren - VI Zimowe Ptakoliczenie 2010. Pozdrawiam. Czekam na wasz odzew.

WingsHunter

Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość

Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa  linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej KD-P(Z)3224L na działkach o nr ewidencyjnych: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513/1, 514/1, 514/2, 515/2, 516/2, położonych w miejscowości Udrycze Wola, gmina Stary Zamość”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński