bank zywnosci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniach 24 i 25 sierpnia 2021 roku,

 

w godzinach od 8:00 do 14:00,

 

w magazynie na końcu STADIONU w Starym Zamościu

 

będzie wydawana II tura żywności za 2020r. w ramach PO PŻ

 

dla wcześniej zapisanych mieszkańców gminy Stary Zamość.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA ORAZ ZACHOWANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI 2 m.

plakat 300 plus Dobry Start spotkanie PUE STARY ZAMOSC

 

 

dobry start zabierz ze soba

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość przystąpi do realizacji programu pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Stary Zamość zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o ilości posiadanych w/w odpadów. Wzór formularza można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, ze strony internetowej www.staryzamosc.pl (zakładka ogłoszenia i informacje -> ogłoszenia i komunikaty) bądź u sołtysa. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania wniosku o dotację. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Stary Zamość ustali zasady usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informacje o w/w odpadach należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość pokój nr 9 bądź u sołtysa w terminie do dnia 09.07.2021 r.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wójt Gminy

Waldemar Raczyński

 

Formularz do pobrania i wypełnienia: Informacja o folii rolniczej i innych odpadach pochodzących z działalności rolniczej

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

spis.gov.pl

 

Strony Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl

 

konta Głównego Urzędu Statystycznego w mediach społecznościowych:

twitter.com

www.facebook.com

www.instagram.com

www.linkedin.com