ogloszenie susza 2018

dobry start 300 dla ucznia "Dobry Start" dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż będzie realizował rządowy program ,, Dobry Start (300+).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia.

Wypłata świadczenia ,,Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.

Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Od 1 lipca 2018r. Będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

-          Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

-         Bankowości elektronicznej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w przypadku wniosków składanych w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, 22 – 417, pokój nr 25 ( I piętro) nr. tel. 84 61 63 253 / 519 541 805.

 

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

gops ue logo 18 06 2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, iż dnia 28.06.2018r. (czwartek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

                 kursy zawodowe zgodnie z zainteresowaniami

                 stypendium szkoleniowe

                 zwrot kosztów dojazdu

                 płatny staż zawodowy

                 bon na usługi społeczno-zdrowotne

                 wsparcie finansowe

                 doradztwo zawodowe

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

                 w wieku aktywności zawodowej

                 korzystające z pomocy społecznej

                 bezrobotne lub bierne zawodowo

                 chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy

ceidg logo

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić.

 

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
  2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
  3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
  4. Zawsze możesz sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w CEIDG. Do założenia konta wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r.? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."