Drukuj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2020 ROKU

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty mieszczą się
w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

dla osob niepelnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

I punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez adwokatów: II piętro, pokój 208;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;

Wtorek 8:00 - 12:00;

II punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez radców prawnych: II piętro, pokój 208;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;

Wtorek 12:00 - 16:00;

III punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu

I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 11:30;

Wtorek w godz. 8:00 – 12:00;

IV punkt, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz
z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez
Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu

I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 11:30 - 15:30;

Wtorek w godz. 12:00 – 16:00;

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, w miejscu zamieszkania lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje udzielane są pod numerem podanym do rejestracji zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO