Stary Zamość, 23 września 2018 r.

KOMUNIKAT

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia (po przegotowaniu) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadomił, że wyniki analiz próbek wody pobranych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

- warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi (po przegotowaniu).

W związku z powyższym została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I,  CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.   

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

 

>Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński