grafika Bezpiecznie zdrowo bezgotowkowo PION

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili rachunki oraz robili zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

  • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
  • jak założyć konto bankowe,
  • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
  • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Stary Zamość przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach oraz obowiązku usuwania nadmiaru śniegu, sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości -mówi o tym art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli pieszy poślizgnie się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku i dozna uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Zgodnie z obowiązującym prawem, konsekwencją karną za nieodśnieżenie chodnika jest grzywna.

Z kolei ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachów, sopli lodu i nawisów śniegu - mówi o tym art. 61 pkt 2 ustawy. Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Śnieżna i słoneczna zima powoduje, że na budynkach powstają nawisy śnieżne i sople, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów i parkujących pojazdów. Zalegający na dachach śnieg może powodować nadmierne obciążenie konstrukcji budynków, co może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej. Szczególnie duże obiekty o płaskich dachach (sklepy, hale, magazyny, szkoły itp.) z nagromadzoną dużą ilością śniegu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich użytkowników.Śnieg zalegający na powierzchni dachu w czasie roztopów i wahań temperatury, może stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów.

Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i pojawienia się na spodzie lodu i ciężkich frakcji śniegu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

Wójt Gminy informuje o naborze wniosków na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

-  w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r .,   

- w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r .


Limit zwrotu podatku akcyzowego w  2021 r . wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

- 1 - 30 kwietnia 2021 r.   w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

- 1 - 29 października 2021 r . w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek do pobrania w wersji PDF