II przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego w m. Krasne

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność
Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody Rodzaj drewna Gatunek Ilość drewna (m3) Cena wywoławcza (zł)
1 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,41 148
2 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,98 123
3 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,66 98
4 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,88 174
5 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,90 103
6 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,48 90
7 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 3,95 246
8 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,86 54
9 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,16 72
10 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,45 153
11 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,77 48
12 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,82 51
13 Wielkowymiarowe, twarde Jesion 0,52 51
14 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,29 18
15 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,02 63

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 13.01.2016r. o godzinie 11.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 14.01.2016r. na konto Urzędu Gminy nr:
32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 20.01.2016r.

 

WÓJT GMINY
(-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content