II Gminny Przegląd Pieśni Ludowych

mini piesni ludowe 2013-10-23 2047

| GALERIA |

Już drugi rok z kolei Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował przy współpracy ze Starozamojskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Przegląd Pieśni Ludowych. Występujące zespoły i soliści nie są oceniani. Przegląd służy głównie podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji śpiewania pieśni ludowych, których tematyka obejmuje różne aspekty naszego życia: miłość, zaloty, praca, zabawa, obrzędy.
Cieszy szczególnie udział w przeglądzie zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wystąpiły „Wesołe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, przygotowane przez Panią Teresę Szałata, oraz zespoły Mały Solgit ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Solgit z Gimnazjum w Starym Zamościu. Oba zespoły przygotowała Pani Anna Chabros.
Tradycyjne pieśni ludowe przedstawił zespół Canto i jego dwie solistki Panie Zofia Repeć i Lucyna Buryś. Zespół Canto działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu pod kierunkiem instruktora Andrzeja Franczuka. Każdy uczestnik Przeglądu otrzymał drobny upominek ufundowany przez GOK Stary Zamość i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Zamojska”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content