I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w m. Wierzba (były GS)

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew

stanowiących własność Gminy Stary Zamość

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działce gminnej w miejscowości Wierzba, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta miękka (lipa – 3 szt.) – 4,40 m3, grubizna opałowa liściasta twarda (czereśnia – 1 szt.) – 0,90 m3 oraz grubizna opałowa liściasta twarda (klon – 1 stos) – 1,00 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość.

Oznaczenie

drewna

Rodzaj drewna Gatunek

Ilość drewna

– obj. w m3

Cena wywoławcza

drewna

1 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,40 43,00 zł/szt.
2 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,90 59,00 zł/szt.
3 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,10 34,00 zł/szt.
4 Wielkowymiarowe okrągłe, twarde Czereśnia 0,90 31,00 zł/szt.
5 Średniowymiarowe okrągłe, mierzone w stosach, twarde Klon 1,00 20 zł/m3

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 11.02.2016r. (czwartek) o godzinie 10.00 na działce nr 102/1 Wierzba w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 12.02.2016r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działki w terminie do 29.02.2016r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content