I przetarg na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki w m. Wierzba 11.01.2013

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki, znajdujących się na działkach położonych w miejscowości Wierzba

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z przeznaczeniem do rozbiórki składników budowlanych stanowiących własność Gminy Stary Zamość, usytuowanych w miejscowości Wierzba:

1. Budynek świetlicy i remizy OSP – usytuowany na działce nr 400, obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, konstrukcja murowana na fundamentach,  dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą płaską. Pow. zabudowy 216 m².
Cena wywoławcza – 1969,00 zł

2. Budynek po byłej zlewni mleka – usytuowany na działce nr 399, obiekt parterowy, murowany, na fundamentach, nie podpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej, pokryty papą, brak instalacji. Pow. zabudowy 27,0 m².
Cena wywoławcza – 115,00 zł

3. Budynek skupu zwierząt – usytuowany na działce nr 102/1, parterowy, konstrukcji murowanej  na fundamentach betonowych , nie podpiwniczony, ściany z cegły białej na zaprawie cementowo- wapiennej, dach konstrukcji stropodach na belkach żelbetowych , pokryty papą. Pow. zabudowy 238 m².
Cena wywoławcza – 4247,0 zł

4. Silosy zbożowe – usytuowane na działce nr 102/1,  sztuk 4 z osprzętem wyciągowym o poj. 50 ton, konstrukcja metalowa.
Cena wywoławcza – 2590,0 zł

5. Budynek drewniany przy silosach – słupy drewniane obite deskami, dach jednospadowy, drewniany, kryty blachą.
Cena wywoławcza – 288,0 zł

6. Waga przemysłowa – służyła do ważenia zboża do 300 kg, konstrukcji metalowej.
Cena wywoławcza – 161,0 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość.
Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 7 stycznia 2013 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej poszczególnych składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:
18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Umowa sprzedaży składników budowlanych do rozbiórki zostanie zawarta w terminie do 15 stycznia 2013 r. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Rozbiórki składników budowlanych wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

Skip to content