I Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego

I edycja konk foto pow zamojskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu zamojskiego do udziału w I Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie”.

Tematem konkursu jest powiat zamojski, jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, tradycyjne i historyczne.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • – Kategoria I – dla uczniów szkół podstawowych,
  • – Kategoria II – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nagrody

  • Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.
  • Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach o łącznej wysokości 7 500,00 złotych.
  • 12 nagrodzonych zdjęć zostanie opublikowanych w Powiatowym Kalendarzu na 2021 rok wraz z podaniem imienia, nazwiska autora zdjęcia oraz nazwy szkoły.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

Wszelkich informacji związanych z organizacją Konkursu udzielają Organizatorzy drogą elektroniczną: promocja@powiatzamojski.pl, a.klus@powiatzamojski.pl, k.seroka@powiatzamojski.pl oraz telefonicznie tel.: 84 53 00 944, 84 53 00 943.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content