Gimnazjum młodych przyrodników
mini_zimowiska_ptaki_1003

| GALERIA |

W niedzielę, 6 lutego wspólnie z grupą uczniów Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu wolontariusze i członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – Jacek Bieganowski oraz Robert Biały przeprowadzili akcję zimowego liczenia ptaków.

Grupę 8 gimnazjalistów  przewodnicy uczyli rozpoznawać ptaki oraz ich zachowanie w środowisku związanym z siedzibami ludzkimi (ogrody, parki, podwórza gospodarskie).
Podczas niedzielnego spaceru trasą Stary Zamość – Wierzba II – Stary Zamość w trakcie obserwacji odnotowano takie gatunki awifauny, jak: gawron, kawka, sójka, bogatka, modraszka, dzięcioł duży, wróbel, mazurek, sierpówka, gil, myszołów, gołąb miejski. Gatunkiem najliczniejszym w trakcie obserwacji okazał się wróbel – 30 sztuk.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, na którym uczestnicy otrzymali płyty przyrodnicze z głosami ptaków oraz ich szczegółowym opisem. Planowane są już następne spotkania z uczniami pobliskich szkół, na których będą się uczyć rozpoznawania gatunków flory i fauny występującej na terenie gminy Stary Zamość, po raz kolejny pod pilnym okiem Panów przyrodników.
Celem akcji jest popularyzowanie aktywnego spędzania czasu i pogłębienie znajomości o otaczającej nas przyrodzie, o zagrożeniach oraz  sposobach jej ochrony. Dzięki wynikom dostarczanym przez takie akcje możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Poprzez zebrane wyniki możemy także śledzić liczebność ptaków, analizować potencjalne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz tworzyć specjalne programy ochrony przyrody w Polsce.

W trakcie akcji udział wzięli: Jacek Bieganowski, Robert Biały, Małgosia Matuszczak,
Karolina Derkacz, Joanna Krakowiak, Klaudia Boba, Ola Korona, Justyna Pieczykolan, Adrian Mąka, Patryk Kowalski, Krystian Puchacz
.

Skip to content